Tillverkning
Khom loy – den svävande lyktan ® tillverkas i Kina av utvalda leverantörer. Vi samarbetar endast med tillverkare som kan garantera våra högt ställda krav på kvalité och som medger tillverkning enligt vår uppförandekod. Denna godkänner inte barnarbete och miljöfarliga tillverkningsmetoder. Tillverkaren förbinder sig att ha goda villkor för sina arbetare och att inte använda material från skyddade arter. Detta kontrolleras med regelbundna besök.