Anvisningar för avfyrning

En Khom Loy får inte skjutas upp närmare än 8 km från närmsta flygplats.
Din Khom Loy ska ej användas om då det är torrt i markerna.
Kontrollera alltid vindriktningen innan uppskjutning så ni är försäkrad om att färdriktningen är fri ifrån möjliga hinder som träd och hus.

Förbered dig noga innan uppskjutning genom att läsa igenom instruktionerna, säkerhetsföreskrifterna samt genom att väl lära känna din Khom Loy och vad som kan förväntas av den.

Allt ansvar vid brukandet av Khom Loy, den svävande lyktan ® åligger användaren.

Avfyrning

1. Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna.

2. (denna punkt endast vid modell med lös brännsats) Ta försiktigt fram lyktan ur sin innerförpackning, sätt fast bränslesatsen så att den vilar på trådarna i botten av lyktan. Trådarna ska genom hålet och vikas över så att de pekar i lyktans färdriktning.

3. Veckla försiktigt ut lyktan till full storlek och antänd försiktigt i två motsatta hörn på bränslesatsen. Låt inte lågan antända pappret i lyktan. Avfyrningen underlättas av att man är två. När lyktan fyllts av varm luft och har egen lyftkraft (30 sek-1 minut), släpp och låt den stiga mot skyn.

En Khomloy har total brinntid om ca 5-7 minuter. Bärkraften är beräknad på en torr lykta. Vid fuktig väderlek eller om lyktan förvarats fuktigt kan flygförmågan försämras. Förslag på bra platser för uppskjutning är stränder med vindriktning mot havet. Även fotbollsplaner eller motsvarande öppna fria ytor kan vara lämpliga, dock alltid med hänsyn till ovanstående.

Mycket nöje!

FAQ

Vi har svarat på några vanliga frågor från kunder HÄR